نظرسنجی مشتریان


پژوهشگاه مواد و انرژی با هدف ارتقاي كيفيت خدمات خود و ايجاد يك ارتباط متقابل با مشتريان، سعي در افزايش رضايت ایشان دارد. خواهشمند است با پاسخ به موارد ذيل، ما را در رسيدن به اين هدف ياري کنید.

لطفا تمامی موارد ستاره دار * را وارد فرمایید


لطفا با حروف فارسی وارد نمایید

پرسشنامه رضایت مشتریان

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|

لطفا در صورتی که شکایت و یا نظری دارید که می خواهید آن را به صورت مشروح بیان کنید؛ از طریق بخش ذیل ارسال فرمایید.


توجه: بزرگ و کوچک بودن حروف مهم نمی باشد

متن تصویر: